Kora

 

Bio-kora przeznaczona jest do stosowania w szeroko pojętym ogrodnictwie:
– jako środek poprawiający właściwości gleby;
– jest sezonowana;
– septyczna (bio-termiczny proces odkażania);
– wolna od szkodników, larw, jaj czynników chorobotwórczych oraz chwastów;
– czyszczona mielona i sortowana;

Naturalny ekologiczny środek okrywowy do upraw drzew, krzewów ozdobnych i owocowych, warzyw i kwiatów (rabaty i klomby). Doskonały środek dekoracyjny, a po rozkładzie w wyniku procesów mineralizacji i humifikacji wzbogaca glebę w naturalne składniki pokarmowe oraz związki humusowe (próchnicę). W trakcie procesu mineralizacji kory powstają biofugicydy – są to bardzo porządane substancje które chronią nasze rośliny przed szeregiem szkodliwych patogenów grzybowych.

Bio-kora jest wyprodukowana z zastosowaniem Profesjonalnie Opracowanego Recyklingu. Kontrola i nadzór Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Metoda recyklingu – R-3 zatwierdzona przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Województwa Śląskiego. Badania laboratoryjne: fizyko-chemiczne zostały przeprowadzone w Głównym Labolatorium Analiz Chemicznych w Państwowym Instytucie Badawczym I.U.N.G w Puławach, a badania fito-sanitarne w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej tegoż instytutu.